PROJE FAALİYETLERİ

PROJE FAALİYETLERİ

ENTELEKTÜEL ÇIKTILAR

EL KİTAPÇIĞININ TRANSFER EDİLMESİ

AMAÇ:
Profilin, eğiitm müfredatının, eğitim materyallerinin, eğitim araçlarının ve sanal toplumun doğru tanımı ve transfer edilmesi için kılavuzu ve el kitapçığını tanımlamak.

ÇIKTILAR:

 • Transfer yapılacak çıktılar
 • INMA mesleki yeterlilikler profili
 • Eğitim müfredatı pedogojik materyalleri
 • Multimedya Eğitim Araçları
 • Sanal Toplum
KOBİLERİN İNOVASYON İHTİYAÇLARI VE ZORLUKLARININ ANALİZİ

AMAÇ:
AB KOBİ’erinin inovasyonla ilgili ihtyaç ve zorluklarının ulusal bağlamdaki spesifik özellikleri ve ilgili değişiklikleri yapabilmek için analiz edilmesi ve sentez hale getirilmesi.

ÇIKTILAR:

 • Her katıılan ülkeden BİR ULUSAL RAPOR
 • Ve proje ortaklarının ulusal raporlarındaki bilgileri bir araya getirerek oluşturulacak olan BİR AB seviyesinde SENTEZ RAPOR
INMA PROFİLİ ÇEVİRİSİ VE ADAPTASYONU

AMAÇ:
INMA mesleki yeterlilikler profilinin proje ortak ülkelerine trasnfer ve test edilmesi için adaptasyonu ve güncellenmesi.

ÇIKTILAR:

 • INMA Mesleki Yeterlilikler Profili proje ortak ülke dillerine çevirisi
 • INMA profilini her ülke için analizi, gözden geçirilmesi ve test edilmesi
 • Profilinin son halinin adapte edilmesi (Bunu yaparken daha önceki EÇ ve testler ille çoğaltıcı etkinlikler dikkate alınacaktır)
AB SEVİYESİNDE INMA KISA SÜRELİ EĞİTİM PAKETİ

AMAÇ:
KOBİ’lerde görünen ve görünmeyen çok-yeterlilikli profesyonel kapasitelere sahip kişileri eğitmek ve inovasyon yönetimi konusunda gelişimlerini sağlayacak fırsatları keşif etmelerini sağlamak

ÇIKTILAR:

 • Tüm ortak ülke dillerine kısa süreli eğitim içeriklerinin çevirisi yapılacak.
 • Ulusal bağlama uygun şekilde eğitim içerikleri revize edilecek, güncellenecek ve gözden geçirilecek.
 • Eğitim platformu ve sanal toplum güncellenecek + kısa süreli eğitim araçları el kitapçığı revize edilecek.
 • Tüm ülkelerde eğitim paketi test edilecek (2 eğitmen + 15 öğrenci)
 • Her bir testten sonra ulusal tavsiyeler raporu hazırlanacak.
INMA STAJER PROGRAMI

AMAÇ:
INMA kısa süreli eğitimi ile elde edilen bilgi, yeterlilik ve tutumların gerçek işletme ortamında uygulama fırsatını öğrencilere sağlamak

ÇIKTILAR:

 • Her ülkede katılımcılar 1 ay süre ile işletmelerde staj yaparak eğitimlerini burada devam ettirecekler. (ÇE2)
 • Staj faaliyetinin ayrıntılı tanımlaması (tanımlama, süre, yapılacaklar…)
 • Öğrencilere yardım etmek ve mentörlük yapmak
 • INMA final raporunda staj porttföyü ve staj sonuç materyallerini toplu halde raporlamak
INMA ECVET EĞİTİM MÜFREDATI

AMAÇ:
INMA eğitim müfredatını Mesleki Eğitime Sistemine uygun Avrupa Kredi sistemine adaptasyonu (yaklaşık 15 sayfa).

ÇIKTILAR:

 • Eğitim müfredatı öğrenme çıktıları ve elde edilen ayrıntılı ve önemli yeterlilikleri uygun resmi formatta eğitim müfredatına uygun formüle edilmesi
 • ECVET sistemi varolan resmi süreçler ve sistemlere uygun şekilde uygulanması ile ilgili her ülkede ulusal rapor

ÇOĞALTICI ETKİNLİKLER

KOBİLERİN İNOVASYON İHTİYAÇLARI SEMİNERİ

AMAÇ:
KOBİ’lerin inovasyon ihtiyaçlarını tartışmak, ilgili paydaşlarla tartışmak ve soruna çözüm yolları bulmak için KOBİ’ler, kamu kurumları, mesleki eğitim sağlayıcıları, eğitim kurumları ile bir araya gelmek ve onlara ulaşmak

ETKİNLİK:

 • En az 20 katılımcı
 • Sentez Raporu sunma ve tartışma + değerlendirme
 • Geri bildirim toplama
 • Gerekirse raporu güncelleme
KOBİ VE İŞVEREN ÇALIŞTAYI

AMAÇ:
INMA projesi ve profili tanıtmak, staj faaliyetine katılımı teşvik etmek ve staj programına vurgu yapmak için işveren ve KOBİ’lere ulaşmak

ETKİNLİK:

 • En az 15 katılımcı
 • 4 saat çalıştay + değerlendirme
 • Staj programına katılmak için en az 10 KOBİ bulmak
INMA FİNAL AVRUPA SEMİNERİ

AMAÇ:
INMA tüm çıktıları, ürünleri ve sonularının sunulduğu yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik faaliyeti yapmak.

ETKİNLİK:

 • En az 30 ulusal katılımcı + 2 kişi her ortak
 • Proje çıktılarını dağıtmak + değerlendirme
 • Yaygınlaştırma

ULUSÖTESİ FAALİYETLER

YÖNETİM VE KOORDİNASYON

Bu faaliyetin ana amacı, projede planlanan faaliyetlerin doğru bir şekilde uygulanmasıını sağlamak için her proje ortağının bütçe ve diğer yönetimsel faaliyeterlerini takip etmektir. Bunun için proje ortakları arasında devamlı ve etkili iletişim sağlanacaktır. Proje ortakları ortak çalışacak farklı rehberler ve kullanım kılavuzları tasarlanacaktır.

 • Proje Yönetim Rehberi
 • İlerleme Raporları
 • Yarı yıl ve Final Raporları
 • Uusötesi Toplantılar
YAYGINLAŞTIRMA VE ÇIKTILARIN KULLANIMI

Proje ürünleri, çıktıları ve sonuçlarından en üst derecede etki elde etmek için yaygınlaştırma faaliyetleri koordine edilecektir. Proje sonunda sürdürülebilirliği sağlamak ve çıktılarının kullanımı için yaygınlaştırma yapılacaktır. Yaygınlaştırma rehberi proje ülkeleri arasında yaygınlaştırmayı koordine etmek için rehberler ve kullanım kılavuzları tasarlanacaktır.

 • Yaygınlaştırma Rehberi
 • Proje logosu ve imajları
 • Proje ve Ortaklar Hakkında Dijital El İlanları, Broşürler
 • Altı Ayda Bir Bülten
 • Websitesi
 • Sanal Toplum
DEĞERLENDİRME VE KALİTE KONTROL

Devamlı değerlendirme ve sürecin izlenmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir: a) İlgill göstergerlere ulaşılıp ulaşılmadığını görmek için bir çalışma program hazırlamak; b) çıktıların kalitesi; c) Ortaklık içinde birlikte uyumlu çalışma. Değerlendirme ve Kalite planı tasarlanacak ve uygulamanın her aşamasında temel göstergeler, aşamalar ve metodoloji açıklanacaktır.

 • Değerlendirme ve Kalite Kontrol Rehberi
 • Ürünleri, çıktıları ve faaliyetleri değerlendirmek için anketler
 • Pilot eğitimi değerlendirmek için anketler
 • Ulusötesi toplantıları değerlendirmek için anketler
 • Yarı yıl ve Final Raporları Değerlendirmeleri