AMAÇLAR VE HEDEFLER

AMAÇLAR VE HEDEFLER

Projenin ana amacı ve hedefi KOBİ’lerin inovasyon yapmasına yardım etmek ve işsiz gençleri İnovasyon Yöneticisi olarak eğitimek için INMA’nın yeni profesyonel profilinin güncelenmesi ve transfer edilmesidir. Böylece amaç yeni kısa süreli eğitim profili yaratarak projeye artı değer katmaktadır. Ayrıca eğitimler yoluyla INMA profilinin diğer ülkelerde test aşamasında doğrulanması sağlanacak ve aşağıdaki amaçlara ulaşmak hedeflenmektedir:

  • İşgücü piyasasına yeni mezunlara yönelik özel iş profillerinin girişini sağlayrak pazarın ihtiyaç ve taleplerine uygun ve tanımlanmış iş profiline sahip eğitimli insanlar yetiştirmek.
  • “Inovasyon Yöneticisi” Avrupa profilinin proje ortağı ülkeere transfer edilmesinin önünü açmak.
  • İnovasyon fırsatlarını arttıracak bilgi gelişimine yardımcı olamk ve tek tek Avrupa seviyesinde KOBİ’lerin yapacakları inovasyon yatırımlarının maliyetini düşürerek KOBİ’lerin rekabetini uluslararası piyasada arttırmak.
  • Projedeki değişik paydaşları arasında sanal toplum aracılığı ile teorik bilgilerin, eğitimsel, iş ve politik alandaki gelişmeler hakkında bilgi ve görüş alışverişini teşvik etmek.