PROJE ORTAKLARI

PROJE ORTAKLARI

INMA proje konsorsiyumu 5 farklı Avrupa ülkesinden 6 proje ortağından oluşmaktadır. Her proje ortağı projenin temel alanlarında örneğin yeni profil tanımlanması, kısa süreli yaygın ve örgün eğitim, kırsal kalkınma ve işgücü piyasası alanlarında uzmandır. Proje konusu ile ilgili alanlarda ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeylerdeki ağlara ilişki içindedirler.

PROMOTOR:

Cankiri Karatekin University (CKU) Ankara Üniversitesi’nin kurumsal kapasite ve tecrübene dayanarak yeni kurulmuş bir üniversitedir. 2007 yılnda kurulan üniversitede 6 fakülte, 4 enstitü, 4 mesleki eğitim okulu bulunmaktadır. ÇKU, insani bilimler ve teknoloji alanlarında Türkiye:’nin prestijli üniversitesi olmak için gelişmesine devam etmektedir. Ayrıca hem akademik alanda hem de yerel kalkınma ile topluma da katkı sağlamayı da amaçlamaktadır.

SOCIOS:

DOCUMENTA (ES) sosyal araştırmalar alanlarında uzmanlaşmış bir kuruluştur. Özellikle sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve Akıllı Bölgeler ve Turizm Kalkınması planları konusunda uzmanlaşmıştır. Proje yürütücüs yada ortağı olarak 60 Avrupa projesinde aktif olarak yer aldığı gibi yaklaşık 120 farklı AB ortak ile AVROYÖNETİM UZMANLIĞI sertifikasına sahip bir kuruluş olarak AB projelerinde yer almıştır. Kısa süreli eğitim ve işgücü pyasaaları, girişimcilik, Akıllı Turizm, Akıllı ve Sorumlu Topraklar ve yeni profesyonel profiller alanlarında çalışmalar yapmaktadır.
ERIFO (IT) kariyer danışmanlığı, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri konusunda Lazio bölgesine yönelik hizmetler veren akredite olmuş bir kuruluştur. ERIFO 15 yıldan fazla hayat boyu öğrenme alanında İtalya ve Avrupa’da tecrübeye sahiptir. AB ulus-ötesi projelerinin değerlendirme ve kalite kontrolü ile proje alanında geniş tecrübe ve portfoyöye sahiptir.
Cankiri Civil Society Association (CCSA) 2009 yılında kurulmuştur. Küçük bir dernek olarak Çankırı’da bulunmaktadır. Derneğin amacı Çankırı bölgesinde sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak ve bunun için kadınlar, engelliler, kızlar, kırsal kadınlar, gençler, eski mahkumlar v.b. gibi dezavantalı gruplara yönelik sivil toplum faaliyetlerinde bulunmaktadır. Dernek bu zamana kadar kırsal kadınları kalkınması ve işgücüne katılımı, kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması, doğa turizmi, kırsal kadın girişimi ve engelli kadın ve kızlara şiddetin önlenmesi konusunda Ulusal Ajans ve Merkezi Finans ve Kalkınma Birimi (MFİB) projelerinde yer almıştır.
1965’te kurulan ISQ, denetleme, test etme, kısa süreli eğitim ve teknik danışmanlık alanlarında çalışan özel ve bağımsız Portekiz şirketidir. ISQ kısa süreli eğitim birimi, 14,700 eğitim kursu ve 160.000 eğitim almış kursiyeri ile Portekiz’deki özel sektöre ait en büyük mesleki eğitim merkezidir. Son 20 yılda ISQ Ar&Ge&Ya bölümü 120’den fazla AB projesi içinde yer almıştır. Bu projeler ECVET, mesleki eğitim eğitimleri, girişimcilik, e-öğrenme, teknolojik eğitim ve koçluk alanlarındadır.
South Muntenia Regional Development Agency (SMRDA) kar amacı gütmeyen kamusal hükümetdışı kuruluştur. Kalkınma Ajansı Bölgesel Operasyonel Programının uygulanması ile görevlidir. Ajans bölgesel kalkınmanın tüm aşamalarında (programlama, uygulama, izleme ve değerlendirme) aktif olarak yer almaktadır.