FİNANSMAN

FİNANSMAN

KOBİLERDE INOVASYON YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLERİ – INMA
Proje No: 2015-TR01-KA202-022353

YÖNETİM ULUSÖTESİ TOPLANTILAR ENTELEKTÜEL ÇIKTILAR ÇOĞALTICI FAALİYETLER İSTİSNAİ MALİYETLER
 42.000€  24.810€  142.739€  16.500€  20.475€
TOPLAM 246.524€

Bu proje Erasmus+ Stratejik Ortaklık mesleki eğitim çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.