FINANȚARE

FINANȚARE

AGENȚI PENTRU MANAGEMENTUL INOVĂRII ÎN IMM-URI – INMA
Număr proiect: 2015 – 1- TR01-KA202-022353

MANAGEMENT ÎNTÂLNIRI TRANSNAȚIONALE OUTPUT-URI INTELECTUALE EVENIMENTE DE MULTIPLICARE COSTURI EXCEPȚIONALE
 42.000€  24.810€  142.739€  16.500€  20.475€
Total 246.524€

Acest proiect este finanțat de către Comisia Europeană în cadrul Programului Erasmus+: Pareneriate Strategice în domeniul educației și formării profesionale.