ACTIVITĂȚI

ACTIVITĂȚI

REZULTATE INTELECTUALE

MANUAL METODOLOGIC DE TRANSFERABILITATE A PROFILULUI OCUPATIONAL MANAGERI DE INOVARE

SCOP:
Definirea unui ghid care vizează transferarea profilului, a curriculei, a materialelor de instruire, a instrumentelor de formare și a comunității virtuale

PRODUSE:
Transferabilitatea:

 • Profilului ocupațional de competențe INMA
 • Curicula și materialele pedagogice
 • Aplicații Multimedia
 • Comunitatea Virtuala
 • Scopul datorită căruia au fost create aceste produse
ANALIZA PRIVIND NEVOILE/PROVOCĂRILE DE INOVARE ÎNTALNIRE DE IMM-URI

OBIECTIV:
Pentru a analiza și a sintetiza nevoile și provocările privind inovarea în IMM-urile din UE, cu scopul de a identifica modificările relevante și caracteristicile specifice contextelor naționale.

PRODUSE:

 • UN RAPORT NAȚIONAL elaborat de fiecare țară parteneră în cadrul proiectului INMA
 • O SINTEZĂ elaborată la nivel European ce cuprinde toate informațiile precizate în fiecare raport național elaborat de fiecare partener
TRADUCEREA ȘI ADAPTAREA PROFILULUI OCUPAȚIONAL INMA

SCOP:
Actualizarea și adaptarea profilului ocupațional INMA pentru testarea și transferarea acestuia către țările partenere

PRODUSE:

 • Traducerea Profilului Ocupațional de Competențe INMA în limba națională a fiecărui partener
 • Analizarea, revizuirea și testarea profilului INMA în fiecare țară
 • Profilul final INMA adaptat conform nevoilor identificate de țările partenere în cadrul proiectului INMA ( ținând cont de sinteza elaborată în cadrul pachetului de lucru O1 și de evenimentele de multipilcare organizate anterior)
CURSUL DE INSTRUIRE INMA ADAPTAT LA NIVEL EUROPEAN

SCOP:
Instruirea unor profesioniști în domeniul inovării, capabili să analizeze aspectele tangibile și intangibile ale IMM-urilor și să descopere oportunități de îmbunătățire ale acestora prin intermediul Managementului Inovării

PRODUSE:

 • Cursul INMA tradus în limba națională a fiecărui partener
 • Curricula revizuită, actualizată și adaptată în conformitate cu contextele naționale elaborate de membrii consorțiului
 • Actualizarea platformei de formare profesională și a platformei de training online + actualizarea manualului pentru instrumentele de formare
 • Testarea pachetului de instruire în toate tările partenere în cadrul proiectului INMA ( 2 tutori + 15 elevi)
 • Raportul național de recomandare elaborat de fiecare partener
PROGRAMUL DE INTERNSHIP INMA

SCOP:
Oferirea posibilității cursanților de a pune în aplicare cunoștințele, aptitudinile și competențele dobândite pe parcurcursul internship-ului organizat într-un mediu de afaceri real

PRODUSE:

 • Stagii de practică organizate în străinătate pentru persoanele intruite în fiecare țară timp de o lună, stagii la care va participa o rețea de întreprinderi
 • Descrierea detaliată a programului de instruire(definiție, durată, atribuții,etc)
 • Consilierea și îndrumarea cursanților
 • Comasarea tuturor cunoștințelor dobândite pe parcursul stagiului de practică în raportul final INMA elaborat de fiecare cursant care a participat la internship
CURRICULA ECVET ELABORATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI INMA

SCOP:
A adapta curricula ECVET elaborată în cadrul proiectului INMA la Sistemul European de Credite pentru Formarea Profesională (aproximativ 15 pagini)

PRODUSE:

 • Adaptarea curriculei prin adăugarea de informații suplimentare care să detalieze cunostințele asimilate și competențele dobândite în urma procesului de învățare
 • Întocmirea unor rapoarte de cercetare de către fiecare partener în cadrul proiectului INMA care vizează aplicarea sistemului ECVET în procesele și sistemele de formare existente

EVENIMENTE DE MULTIPLICARE

SEMINAR DE INFORMARE: “NEVOILE ȘI PROVOCĂRILE CU CARE SE CONFRUNTĂ IMM-URILE EUROPENE ÎN DOMENIUL INOVĂRII“

OBIECTIV:
Implicarea organismelor publice, angajatorilor, IMM-urilor, furnizorilor VET și a instituțiior de învățământ și angajarea acestora într-o dezbatere deschisă cu privire la nevoile / provocările cu care se confruntă IMM-urile în încearcarea de a inova.

ACTIVITĂȚI:

 • Minim 20 de participanți
 • “Sinteza și analiza nevoilor/ provocărilor cu care se confruntă IMM-urile europene în domeniul inovării “: dezbaterea și evaluarea conceptelor prezentate în cadrul analizei
 • Colectarea feedback-ului
 • Actualizarea raportului final
ANGAJATORII ȘI ATELIERELE DE LUCRU ORGANIZATE LA SEDIUL IMM-URILOR

OBIECTIV:
Implicarea angajatorilor și întreprinderilor în implementarea proiectului INMA, precum și încurajarea acestora la susținerea stagiului de practică organizat la sediul IMM-urilor.

ACTIVITĂȚI:

 • Minim 15 participanți
 • Workshop (4 ore) + evaluare
 • Implicarea IMM-urilor la stagiu de practică organizat în cadrul proiectului iNMA ( minim 10 întreprinderi)
SEMINARUL EUROPEAN FINAL AL PROIECTULUI INMA

OBIECTIV:
Prezentarea produselor și rezultatelor proiectului INMA în vederea diseminării și sustenabilității acestuia.

ACTIVITĂȚI

 • Minim 30 de participanți de la nivel local + 2 participanți din partea fiecărui partener implicat în implementarea proiectului INMA
 • Prezentarea și evaluarea lucrărilor de audit
 • Diseminarea proiectului la nivel internațional

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

MANAGEMENT ȘI COORDONARE

Scopul principal al acestei activități este de a asigura implementarea corectă a activităților prevăzute în cadrul proiectului, cu excepția monitorizării și a execuției bugetare pentru fiecare activitate desfășurată de fiecare partener. Cu scopul de a exista o comunicare fluidă și permanentă între parteneri, se vor proiecta manuale și ghiduri diferite pentru a facilita lucrările care urmează să fie elaborate în cadrul proiectului.

 • Ghid Metodologic pentru Managementul Proiectului
 • Rapoarte Semestriale de Progres
 • Rapoarte Intermediare și Raportul Final
 • Întâlniri Transnaționale
DISEMINAREA ȘI EXPLOATAREA REZULTATELOR

Coordonarea activităților referitoare la diseminarea rezultatelor proiectului cu scopul de a a obține un impact maxim asupra produselor și rezultatelor obținute în cadrul acestuia, precum și promovarea exploatării și durabilității lui odată ce proiectul este finalizat. Ghidul de Diseminare a rezultatelor proiectului va fi proiectat pentru a stabili orientările privind diseminarea rezultatelor în toate țările implicate în proiect.

 • Ghid de Diseminare a rezultatelor proiectului
 • Logo și Identitatea vizuală a proiectului
 • Broșura online cu informații despre proiect și parteneri
 • Semestral Newsletters
 • Web – site
 • Comunitate Virtuală
SISTEM DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

Evaluarea și monitorizarea continuă a implementării proiectului privind:) programul de lucru pentru a atinge rezultatele preconizate; b) calitatea produselor; c) colaborarea în cadrul parteneriatului. Ghidul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității va detalia metodologia, etapele și indicatorii principali.

 • Ghid pentru Evaluarea și Asigurarea Calității
 • Chestionare specifice pentru a evalua Produsele și Evenimentele de Multiplicare
 • Chestionare specifice pentru a evalua Cursul Pilot
 • Chestionare specifice pentru a evalua Întâlnirile Transnaționale
 • Rapoarte de Evaluare Intermediare și Raport de Evaluare Final