PARTENERI

PARTENERI

Consorțiul proiectului INMA este alcătuit din 6 organizații din 5 țări diferite, memebre ale Uniunii Europene. Fiecare partener deține o expertiză specifică în domenii cheie ale proiectului, precum: definirea unor noi profiluri, educație și formare, dezvoltare locală și piața forței de muncă. Mai mult decât atât, fiecare partener este implicat în rețele naționale și internaționale relevante pentru tematica proiectului INMA.

PROMOTOR:

Cankiri Karatekin University (CKU) este o universitate nou înființată care beneficiază de expertiza şi know-how-ul reprezentanţiilor Universităţii din Ankara. Înființată în anul 2007, dispune de 6 facultăți, 4 instituții și 4 colegii profesionale. Prin contribuția sa la dezvoltarea științelor, resurselor umane și tehnologiei care deservesc atât mediul academic,cât și comunitatea în general, CKU a devenit una dintre cele mai prestigioase universități din Turcia.

SOCIOS:

DOCUMENTA (ES) este o organizație specializată în domeniul
cercetării sociale și introducerea unor strategii de dezvoltare durabilă în teritoriile inteligente și master planuri de dezvoltare a turismului. În calitate de promotori sau parteneri activi ai proiectului INMA și prin experiența dobândită în proiectarea și gestionarea a peste 60 de proiecte europene, cu aproximativ 120 de diferiți parteneri din UE, susțin consorțiul în calitate de EXPERȚI ÎN EUROMANAGEMENT. O parte din domeniile în care organizația este implicată activ sunt: formarea și ocuparea forței de muncă, spiritul antreprenorial, turismul SMART, teritoriile inteligente și responsabile sau noi profiluri profesionale.
ERIFO (IT) este o organizație acreditată pentru servicii de orientare profesională, consiliere și informare profesională autorizate de Regiunea Lazio. ERIFO are peste 15 ani de experiență în strategia de învățare pe tot parcursul vieții în Italia și Europa, precum și un portofoliu extins de proiecte privind menținerea calității, evaluarea și implementarea proiectelor transnaționale finanțate de Uniunea Europeană..
Cankiri Civil Society Association (CCSA) a fost fondată în anul 2009. Este o asociație de mici dimensiuni, localizată în Cankiri, Turcia. Asociația intenționează să promoveze dezvoltarea societății civile în Cankiri prin concentrarea pe comunități dezavantajate precum: femei, fete, persoane cu dizabilități, femei din mediul rural, tineri, foști deținuți,etc. Asociația a fost implicată în diferite proiecte care vizau dezvoltarea și integrarea femeilor din mediul rural pe piața muncii, reinserția fetelor în sistemul de învățământ, promovarea antreprenoriatului în rândul persoanelor de sex feminin din mediul rural precum și promovarea turismului în regiunea Cankiri.
Fondată în anul 1965, ISQ este o companie portugheză privată și independentă care furnizează servicii de control, testare, instruire
și consultanță tehnică. ISQ este cel mai mare furnizor privat VETdin Portugalia, cu peste 14.700 cursuri de formare desfașurate până la acest moment și peste 160 000 de cursanți. În ultimii 20 de ani departamentul de C&D&I al companiei ISQ a fost implicat în mai mult de 120 de proiecte finanțate de UE în diferite domenii precum: ECVET, Formatori VET, Antreprenoriat, e-Learning, cursuri de Educație Tehnologică sau Coaching.
South Muntenia Regional Development Agency (SMRDA) este un organism non-guvernamental, non-profit și de utilitate publică. Agenția acționează ca Organism Intermediar pentru Programul Regional Operațional și este activ implicată în toate etapele de dezvoltare regională (programare, implementare, monitorizare și evaluare).