MANAGER DE INOVARE IMPLEMENTAT DE ADR SUD MUNTENIA ÎN CADRUL PROIECTULUI INMA

Pe parcursul implementării proiectului INMA – Agenți pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat două evenimente de multiplicare.

În cadrul primului eveniment organizat în data de 28 iunie 2016, au participat 29 de persoane iar la cel de- al doilea (21 martie 2017),au participat 31 de persoane. Ambele evenimente au fost dedicate stakeholderilor și grupului țintă al proiectului în vederea diseminării cursului de instruire INMA, accentuând oportunitatea de a câștiga personal calificat în domeniul inovării în cadrul IMM-urilor.

Rumania1

În perioada 27 martie 2017 – 07 iunie 2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a implementat cursul de instruire INMA. La cursul de instruire au participat 20 de persoane. 7 din acestea vor efectua internshipul în instituții publice, 11 studenți vor audita IMM-uri și 2 Societatea Națională de Cruce Roşie din România, filiala Călăraşi. În activitățile de instruire au fost implicați 5 traineri, dintre care unul a pregătit sesiunea finală de evaluare. Trainerii au desfășurat sesiuni de instruire la sediul ADR Sud Muntenia pentru fiecare modul și au oferit sprijin cursanților pentru studiul on-line.

Principalele domenii alese de cursanții pentru a desfășura stagiul de practică sunt: agricultură și horticultură, servicii de sănătate, servicii de instruire, servicii de furnizare a apei, publicitate, transport public și producție  (producție de hârtie).

Pe 3 mai 2017, a avut loc la sediul ADR Sud Muntenia sesiunea de evaluare scrisă a cursului de instruire INMA. În această perioadă cursanții desfășoară programul de internship în cadrul organizațiilor pe care le-au ales.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia se află în proces de acreditare pentru a deveni furnizor de formare profesională autorizat pentru cursul Manager de Inovare (având consințământul partenerului din Spania, Documenta, ca promotor al cursului de instruire INMA). Numărul mare de persoane interesate să obțină un certificat de absolvire recunoscut la nivel național pentru Manager de Inovare a stat la demararea procesului de acreditare inițiat de Agenție.

Susținerea proiectelor elaborate de cursanți în cadrul cursului de formare Managere de Inovare, va avea loc la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în data de 7 iunie 2017. La eveniment vor participa stakeholderii locali (instituții din domeniul educație și formare profesională, administrație publică, mediul de afaceri) și cursanții care vor prezenta lucrarea realizată în cadrul organizației pe care a auditat-o.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +34 942 760 707
Fax:

C/ Cardenal Cisneros 20, 1º Santander (Cantabria), Spain