OBIECTIVE

OBIECTIVE

Principalul obiectiv al proiectului este transferarea și actualizarea
noului profil ocupațional INMA prin instruirea persoanelor fără loc de muncă în calitate de Manageri de Inovare astfel încât să sprijine IMM-urile să inoveze. Așadar, principalul obiectiv al proiectului este de a desfășura o sesiune de instruire care are la bază rezultatele verificate în perioada de testare anterioară organizată în alte țări susținând:

  • Facilitarea inserției pe piața muncii a acelor categorii de persoane care au absolvit studii universitare în anumite domenii în care cererea este mai mare decât oferta existentă pe piața actuală a muncii.
  • Favorizarea transferabilității Profilului Ocupațional European în țările partenere în proiect.
  • Sporirea gradului de cunoaștere a posiblităților de inovare și reducerea costurilor individuale privind inovarea în IMM-urile europene.
  • Promovarea schimbului de informații între diferiți stakeholderi și transferarea conceptelor teoretice în materie de educație, afaceri și sferă politică prin intermediul platformei virtuale.