GRUP ȚINTĂ

GRUP ȚINTĂ

Principalele activități care vor fi desfășurate pe parcursul implementării proiectului INMA, precum și grupul țintă vizat este reprezentat de următorii actori:

Pentru PROFIL și CURSUL DE INSTRUIRE:

  • Șomeri cu studii superioare
  • Persoane angajate pe posturi sub nivelul lor de calificare

Pentru PLATFORMA DE INSTRUIRE ONLINE:

  • Furnizori de educație ( organizații de formare, furnizori VET, universități)
  • Asociații de afaceri
  • Rețele de antreprenori
  • Administrația Publică
  • Experți